/XE TẢI HYUNDAI HD270 TRỘN BÊ TÔNG

XE TẢI HYUNDAI HD270 TRỘN BÊ TÔNG

XE TẢI HYUNDAI HD270 TRỘN BÊ TÔNG

THIẾT KẾ PHÙ HỢP VỚI VIỆC

KINH DOANH CỦA BẠN

Giá bán: 1,989,000,000 VNĐ

Liên hệ để nhận giá tốt nhất!